План приема на обучение на 2020- 2021 учебный год в Атырауский аграрно-технический колледж по государственному заказу ( грант)

Код, мамандық  атауы Код, біліктілігі Орын саны Оның ішінде қазақ тілінде оқитындар 9 сынып базасында 11 сынып базасында
1 1513000 Ветеринария 1513053 Ветеринарлық фельдшер 45 45 25 20
2 1201000 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу, пайдалану 1201123 техник-механик 35 35 35  
3 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану 1401213 құрылысшы технигі 20 20 20  
4 0911000 Электр және электрлік механикалық жабдықтарды пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу 0911013 Электр механигі 25 25 25  
5 1203000 Теміржол көлігінде  тасымалды ұйымдастыру және  қозғалысты басқару 1203093 техник- 45 45 30 15
6 1502000 Агрономия 1502033 агроном 202020  
7 1302000 Автоматтандыру және басқару 1302032 электромеханик 20 20 20  
8 0713000 Геодезия және картография 0713033 техник -аэрофотогеодезист 25 25 25  
9 1505000 Балық шаруашылығы 1505043 техник-балық өсіруші 15 15 15  
10 1504000 Фермер шаруашылығы 1504113 Фермер 15 15 15  
  Барлығы   265 265 230 35